is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFMETINGEN DE II GRAANMATEN in Nederlaudsche strepen (millimètres) uitgedrukt.

^MI.'WWWIIII uil——iwwwwyf—Pf"—" —m ~

dikte van Verandering welke

eene streep ia hoogte

MID HOOGTE. HET H0UT' BRUG. STIJ l. «'«■ of min in den

LI i '™~.—" inhoud der maat ver-

bodem. wanden. oorzaakt, (7).

ten minsten

u9. i. Nederlaudsche kop, 109 107 6 | 4 re* N an maatJe» $

^a>' ... J-—«-__ - —■ ——" " 1

onderdeelen v/n den kop

n°. 2. Halve kop. 86 86 5 3} reS val1 het maatje-

„ 3. Dubbeld maatje. . 64 62} 4 3 rel van het maatje.

„ 4. Maatje, (-5). -50 51 3! 23 re3van liet maatje.

<

. . ~ —-1

„ 5. Half maatje. 40 40 3 2 ™f van het maatje, :j

n\ 6. Dubbele kop, 137 136 7 5 van ^iet irmcie« | ¥ - - — — 1

veelvouden van den kop,

„ 7. Vijfvoud van den kop, CO* *85 186 8 6 J van het maatje. 1

„ 8. Nederlaudsche schepel, (d). 233 234J 9 7 r+§ van het maatje, j

o. Dubbeld Nederlandsch , 8 j|| van het maatje,

schepel. a

— ~ ' Lang 318 Middellijn 15

„ 10. % Nederlaudsche mudde, g ó 8 Breedli5 Hoog.... 301 r|g van het maatje.

W- ___ Dik kg) (£>__ _________

Lang 3yp Middellijn i<?

ij. | Nederlaudsche mudde. 399 201 13 8 Breed^ Hoog 186 :+ maatJe-

Dik \ 3 b ' ' 1 1

. ,, IMve NaM^che ~ ~ ~ T" | «»»*• j

' ————— ■ ■ ' ■ —— —~ I — 1 '

I „ 13. |Nederlaudsche mudde, (ƒ). 503 5=4 20 15 Breld^* ïiotg.'^'Vs^ 0mtrcnt 2 maatjC3' j

(a). Litrc. (b). T| van den kop, ('iècilitré).

(<■). Demi décalitrc. (jl). Tienvoud Van den kop , (dêcalitre).

Ce*). Of 25 kop. (ƒ). Honderdvoud van den kop, ("hectolitre).

(V). De brug overal even dik en breed, in de gedaante van een balkje.

(Ji). De stijl overal cilindrisch.

(O. De verandering in den inhoud, veroorzaakt door eene streep, meer of min in de middellijn, des bodems alleen, is stijf dubbeld van deze, en de verandering des itjpouds, veroorzaakt door eene streep in hoogte, en tevens ia middellijn ^ mits beide meer of beide min, is stijf het drievoud van de hier aangeteekende, doch zoo de eene verandering is in meer, en de andere in min, is de verandering des inhouds gelijk aan de bier gestelde , en wel in meer of in min, «aajriüas Ue verandering in middellijn is, of mier of min.