is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TARIEF

VAN HET

VERIFICATIE- EN IJ KLOON,

hehóorende tot het besluit van clen 18den December 1819.

VOOR DE IJZEREN GEWIGTEN.

Stukken van 1 tot 4 Nederl. ponden 5 cents.

<( 5 (( 20 « « 122 (<

<(- ' 21 « 5o « << 1 •'

VOOR DE KOPEREN GEWIGTKN.

Wordt dc helft meerder betaald dan

Voor de ijzeren.'

Voor liet verdeeldeNederl.pond, daaronder begrepen al de stukken , waaruit hetzelve bestaat... teat"

Voor afzonderlijke stukken , van het stuk

van 9 oneen af tot het kleinste toe, per

, 2| «

stuk a

Voor het medicinaal pond. 5 (<

Voor hetzelve verdeeld l5 (<

VOOK