is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

'v a n

HET KONINÖRsjK DER NEDERLANDEN.

(N°. 62.) W ET, van den gisten december 181 g, houdende vaststelling van middelen, tot stijging van 's Rijks schailcist.

W iï WILLEM , bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, salnt; doen te weten :

Alzoo wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om te zorgen, dat 's Rijks schatkist, hij den ingang van het eerste tienjarig tijdvak vam gewone uitgaven, niet worde in derzelver geregelden loop gestuit, door gebrek aan middelen, onx de nog ongekweten gebleven behoeften van vroegere diensten te bestrijden ;

Zoo is het, dat VVrj den Raad van State ge*-1 boord, en met gemesu overleg der Stalen-GeneraaL;

Heb-*