is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5- BESLUIT, bepalende, hij alteratie van het besluit van den 25"™ Juni 1819,

("staatsblad n°. 39), de lossingplaatsen,

naar welke, ten aanzien van het zout, uit ' zee mag worden ingeklaard Maart iSso.

^>T°- 6, BESLUIT, houdende Strafbepalingen tc»en het vernielen, afzeilen of dóen afdrijven van baken en tonnen. . . . . . t ___

7. WET tot vaststelling van de eerste afdeeling der begrooting, aanvang nemende met 1820.. 27 April .

N®. 8. WET tot Vaststelling der middelen, ter voorziening in de uitgaven, begrepen in de eerste afdeeling der begrooting, aanvang nemende met 1820

(

N®. 9. WET tot vaststelling der tweede afdee-

ling'van de begrooting over den jare 1820. — —-

fv®. 10. WET tot vaststelling van middelen, ter bestrijding van de uitgaven, begrepen in de tweede afdeeling der begrooting over den jare 1820 ... ~

N®. 11. WET. houdende wijzigingen in de wet van den 8,[en Januari 1817, op de Nationale Militie _ -

12. W E T, houdende bepalingen omtrent de grensscheiding d.r provinciën Gelderland -cn Ho;;aud. C^uji'.glijk .gedeelte). ... ,

N®. 13- > ■ - • r. houdende; bepalingen omtrent dc grens :he (!ii:g tussc.hen de provincie Holb.id (zuide'jk gedeelte) en Utrecht. . —

N°. 14. BE- LUIT, houdende maatregelen ter opbeuring der inlandsche fabrijken van lakens eiv andere wollen, manufakturen. . ... 1 Juni