is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 1. Ter bestendiging van 's Rijks uitgaven, begrepen in de eerste afdeeling der begrooting, aanvang nemende met 1820, zullen worden gebezigd de navolgende middelen :

a. 's Rijks directe belastingen, zoo als dezelve bierna worden bepaald.

1. De registratie-, zegel-, griffie- , hyliotheek- en successie- regten.

c. Twee derden van 's Rijks inkomende en uitgaande regten (de watertollen daaronder begrepen), mitsgaders van de accijnsen.

d. Het regt op de gouden en zilveren werken.

e. De opbrengst der posterijen.

2. De grondbelasting, d« personele en mobilaire belasting, bet regt op de deuren en vensters, mitsgaders dat op de patenten, zullen worden omgeslagen of aangeslagen, gebeven en bij twaalfde gedeelten in ieder jaar maandelijks ingevorderd, volge»s de wetten en verordeningen op die belastingen en regten bestaande.

3. De hoofdsommen der navolgende belastingen worden bepaald, als :

A 2