is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. De registratie- , griffie-, zegel en hypotheekregten, met de tiende verhooging, liet regt van successie , 's Rijks inkomende en uitgaande regten en accijnsen, zoo als dezelve in art. 1 staan vermeld, en het regt op de gouden en zilveren werken, zullen gelieven en ingevorderd worden, volgens de wetten en verordeningen op die belastingen en regten bestaande , tot dat daaromtrent andere wettelijke bepalingen zullen zijn gearresteerd en in werking gebragt.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnserccrd , en dat alle Ministeriele Departementen en Autoriteiten , Kollegien en Ambtenaren aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven in "s Gravenhage, den 27Sten April des jaars 1820, van Onze regering het zevende.

(Geteelend) WILLEM.

Van wege den Koning, (Geteelend) J. G. Du Meij van Streefkerk.