is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 15 der wet van 27 April 1820. Ligtihg van denjare . . . NATIONALE MILITIE.

PROVINCIE.... e KANTON.... GEMEENTE. . ■ .|

ATTEST.

Wij ondergeteekenden , tot het teekenen en afgeven der attestenen certifikaten voorde militie benoodigd, uit krach te van art. i85 der wct_ van 8 Januari 1817,

alleen binnen de gemeente van geautoriseerd ,

verklaren op getuigenis van :

i°. N. N. f De namen, voornamen en het 20. N. N. / beroep van drie ingezetenen uit 5°. N. N. f de gemeente.

bij ons bekend als ter goeder naam en faam staande ingezetenen van de voornoemde gemeente , en op onze personele verantwoordelijkheid , dat N. N. bij de

loting van getrokken heeft n° is de

eenige zoon van (eenige kleinzoon van )

naam en voornaam van de ouders oj groot-ouders.

(NB. Wanneer één der ouders of groot-ouders overleden is , dan daarvan melding te maken) dat hij door zijnen handen arbeid den tost wint voor deszelfs (ouders of groot-ouders , vader of grootvader) aan welken zonder^ dat geen ander middel van be-