is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit dien hoofde, doelmatige veranderingen kunnen worden daargesteld in de grenzen , tusschen de provincie Holland (zuidelijk gedeelte) en de provincie Utrecht;

Zoo is het, dat Wij, den Baad van State gehoord, en met gemeen overleg der Sta ten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

De grensscheiding tusschen de provincie Holland (zuid Hjk gedeelte) en de provincie Utrecht, wordjE bepaald als volgt:

Van het punt van contact tusschen Noordholland, Ziiid'ioltand en Utrecht aan den Drecht, langs de Dobbe en liet scheid van %evenhoven ? met insluiting

J O

van den Bloklandschen polder tot in de rivier de Kromme Mijdrecht.

Langs dezelve, tot aan de oude Entiep, en van deze, met insluiting van IVestveen, de oude grensscheiding la gs , tot aan den Driesprong. Van den Driesprong zuidwaarts, tot aan Sliklendam, en van daar oostwaarts, tot aan het IVoerdsche verlaat in de ürecht, waardoor de landen ten noorden aan Utrecht en ten zuiden aan Holland verblijven.

Zij gaat de Grecht zuidwaarts op , tot daar waar de Oude Meije zich in dezelve ontlast.

Di :/.c , met insluiting van Zegvelder broei en Zeg-, veld langs tot aan de Meije, of het Meijenhek, ap hqt nckt'id van Nieuwloop,