is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezien en góedgèkeurd en alzoo van het wapen des Rijks voorzien , ter ordonnantie van Heeren Burgemeesteren van (stad of plaats) den (datum en jaartal).

R IJ K

g WAPEN. %

| Omschrift. I

l NEDERLANDSCH t \ WOLLEN MANU-M ^^FAKTUUR^^

(Naamteelening van den Secretaris der Regering , of ander persoon tot deze zegeling en onderteekening gekwalificeerd).