is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niaar ook óm, zulks noodzakelijk of geraden oordeelende, Ons deswege met een gemotiveerd, en van voldoende bewijzen voorzien , adres, te adiëren , ten einde door Ons zoodanige voorziening worde gedaan, als naar bevind van zaken mogt geoordeeld worden te behooren.

Onze Ministers van Justitie , van Binnenlandseli® Zaken en Waterstaat, zijn belast met de uitvoering van liet tegenwoordig besluit, hetwelk in het staatsblad zal geplaatst worden.

Gegeven op 't Loo, den i6den Juli des jaars 1820, het zevende van Onze regering.

{Ge teel end) WILLEM.

Van wege den Koning, (Geteelend) J. G. de Meij van Streefkerk,