is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAX ,

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN'.

• 2 2.^ BESLUITvanclen i jden October 1820,

strekkende tot bevordering eener meer rigtige uitvoering van artikel 32 der wet op het patentregt, tot het afhalen der patenten betrekkelijk.

Wij WILLEM, bij de gratIe Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, Gróót -Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Overwegende, dat de ondervinding heeft geleerd , dat zeer vele patentpligtigen steeds verzuimen derzeiver patent te komen afhalen, waardoor zij gedurig gevaar loopen van te,vervallen in de boete, bepaald tegen die genen welke, des vermaand zijnde, hun patent niet vertoonen •

Willende de noodige middelen beramen, waar door , zoo veel mogelijk , de schade der patentpligtigen, uit zoodanige nalatigheid spruitende, worde voorgekomen, en tevens de regelmatigheid in dat gedeelte van den dienst verzekerd;