is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber 1819 (staatsblad n°. 58,) nopens de wijze van invoering der nieuwe maten en gewigten;

Den Raad van State gehoord,

Hebben goedgevonden en verstaan hetzelve te bepalen op den ist«n Januari 1821.

*

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet staatsblad zal worden geïnsereerd.

Brussel, den 8S*"n November i8so.

( Geteelcend) WILLE M»

Van wege den Koning,

( Geleek end) S. D A s s E V A S i»