is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« het zij in of buiten het bestuur, Onder wat (> naam of voorwendsel ook, eenige giften of « gaven beloofd of gegeven heb , nochte beft loven of geven zal.

« Ik zweer, dat ik om iets hoegenaamd in « deze betrekking te doen of te laten , van << niemand hoegenaamd eenige beloften of ge« schenken aannemen zal, directelijk of in- ' « directelijk.

Art. 4.

Zij gedragen zich stiptelijk overeenkomstig de Voorschriften, welke in de wetten, reglementen en 1 verordeningen vervat zqn, mitsgaders overeenkomstigde voorschriften en bevelen die hun door Ons of Onzen twege zullen worden medegedeeld of toegezonden,

Art. 5.

Zij corresponderen over alle zaken, met den MiDister van Binnenlandsche Zaken, of met zoodanige; andere hoofden van administratie tot welker vak de; hun voorkomende zaken zullen blijken te behooren, en dienen dezelve van consideratien en advies, om-1 trent alle stukken welke hun, te dien einde , door de- | zelve worden toegezonden.

In. zoodanige geVallen, waarin het belang van deal