is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

titel II.

Van de verpligtingen der Gouverneurs, met betrekking tot de werkzaamheden aan hun in het lijzonder aanbevolen.

Art. i5.

Aan de Gouverneurs is in het algemeen opgedragen het toezigt op de rigtige uitvoering van alle * wetten, reglementen en verordeningen, die op hoog gezag zijn of verder zullen worden uitgevaardigd, en inzonderheid mede op de naauwkeurige in achtneming van alle bij de grondwet gemaakte bepalingen.

Zij voeren de bijzondere bevelen uit, welke hun bij de wetten , bij Koninklijke besluiten, of van 's Konings wege gegeven worden.

Art. 16.

De Gouverneurs zijn, naar aanleiding en met inachtneming van het bepaalde bij het voorgaand artikel en onverminderd het gene bij art. 52 is vastgesteld , alleen en persoonlijk verantwoordelijk voor de handhaving en dadelijke uitvoering van alle maatregelen van inwendig bestuur, en van openbaar gezag, welke voortspruiten uit algemeene wetten , reglementen en verordeningen» of uit bevelen, die aan hun of uau