is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL IV.

— ' \Afzonderlijhe bepaling.

Art. 5o.

Alle zoodanige bijzondere voorschriften, reglementen en instruetien , als aan de Gouverneurs of aan de Gedeputeerde Staten bij afzonderlijke besluiten of verordeningen, hetzij omtrent eenige der hiervoren gemelde, hetzij omtrent andere onderwerpen reeds mogten gegeven zijn, blijven in kracht, voor zoo verre dezelve niet strijdig zijn met of eenige verandering ondergaan door de bepalingen in de tegenwoordige instructie vervat.