is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Ieder apothekfer of die eenen artsenij-winkel

aan ziju huis houdt, zal verpligt zijn, behalve één

exemplaar der pharmacopcea Belgica , natehouden en.

te gebruiken naauwkeurige schalen, maten, en 1 >ij

uitsluiting het nieuw medicinaal gewigt en de Neder-

landsche areo- of hygro-meter; terwijl het vorige en

met den ïsten Januari 1821 afgeschafte medicinaal 1 ' '

gewigt, geheel niet in den winkel voorhanden, veel

min met het nieuw gewigt zal mogen vermengd zijn.

4. Elk apotheker, woonachtig in eene gemeente alwaar eene plaatselijke kommissie van geneeskundig toevoorzigt is gevestigd , zal verpligt zijn al de geneesmiddelen voorhanden te hebben, welka in de pharmacopcea. Belgica worden opgegeven: gelijk mede de apothekers , medicin® doctores eu heelmeesters ten platten lande geëtablisseesd, of in gemeenten alwaar geenè plaatselijke kommissie van geneeskundig toevoorzigt gevestigd is, gehouden zijn, al die geneesmiddelen uit de pharmacopcea Belgica voorhanden te hebben , welke zullen gevonden worden op de lijst in elke provincie door de kommissie van geneeskundig Onderzoek en toevoorzigt te formeren, en aan dezelve ter hand te stellen.

5. Ook zullen de geneesmiddelen op derzelver bewaarplaatsen, als potten, flesschen, doozen, enz. duidelijk en naauwkeurig moeten aaugeduid zijn, behalve met dr, oude ,ook met zoodanige nieuwe namen,