is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vijf zesde gedeelten van het rcgt op de successieiu Jmj de eventuële verandering deser belastingen, zal het bedrag dier vijf zesde gedeelten, tot grondslag worden genomen der berekening van het principaal der in de plaats te stellen regten.

c.

Accijnsen.

Op het zout.

<( (( gemaal.

« « geslagt.

« den wijn.

« het binnenlandsch gedisteleerd. « het buitenlandsch gedisteleerd, « « bier.

« de azijn.

« de suiker.

(( het collectief zegel.

D.

Het regt op de gouden en zilveren werlem

E.

2~)c inkomsten der posterijen•

B z