is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F.

Èene somme niet te bovengaande die van eeri miltioen vier maal honderd en vijftig duizend guldens , welke uit den opbrengst der inen uitgaande regten , ter bestrijding van gewone uitgaven , zal worden ajgezonde rd.

8. Ter bestrijding der burtengewonê uitgaven, begrepen in de tweede afdeeling der begrooting, zoo' als dezelve voor elk jaar , aanvang nemende niet het jaar l8'22, zullen worden bepaald , zullen gebezigd •worden de navolgende belastingen en inkomsten.

A.

De regteti op den in- , uit- en doorvoer, het buitenlandse/ie tonnengeld , de watertollen, en de baak- of vuurgelden» onder aftrek van de sommen hiervoren art. y y lilt. L\en hierna art. 12 vermeld»

B.

De inkomsten van de domeinen, pjantagien r wateren en bosschen.

c.

De loterijen«