is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezonden aan Onzen Minister voornoemt!, tot informatie.

Gegeven te Laken, den i4<leu Juli des jaays 1821 , en Aan Onze regering het achtste.

WILLEM.

" ♦»&.*> t • t ... . ■: y f H .

• J U < . J. # , 4

Van wege den Koning, J. G. de Meij van Streefkerk. N°. «t. ' '

^ ¥ p,y» n^ • *

WIJ VVir/ EM, bij' de gratie Gods, Koning her Nederlanden, Pkins van .OraajeNassau, Gr.ooT - Hertog van Luxeheurg,

1 " • " :r

enz., enz., enz.

Disponerende op de voordragt door Onzen Minister van RuitenlandsebesZaken gedaan (29 October 1817 , n°. 282*), strekkende tot Avering of beperking van het misbruik dat niet zelden plaats vindt door de van Ons verkregeni; brieyen van voorschrijving ty doen dienen .om vreemde Mogendheden m't zeer verouderde of van allen grond ontbiootc vorderingen, lastig te yellen;

Hebben besloten en besluitei}:

Art. I. Die genen onzer onderdanen, Avelke voortaan blieven van voorsclnijving aan onze Gezanten