is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overeenkomst gesloten tusschen de Koningrijken der NEDFïiriANDEN" en yan pruissen , ten aanzien eener wederkeerige opheffing van het jus defractus, gaLella hereditana en census emigrationis.

Art. i.

Bij den overgang van goederen, gelden of effecten, van wat aard ook, uit de Staten van het Koningrijk der Nederlanden in de Staten van Zijne Majesteit den Koning van Pruissen, of uit deze laatstgenoemde in de Staten derKedeilanden, hetzij, uit hoofde van landverhuizing, nalatenschap, legaat, huwelijksgoed, gifte, of uit w Iken anderen titel ook, zal het zoogenaamd jus detractus , gabel/a hereditaria en census emigrationis, voortaan daarvoor niet worden gevorde.d noch geheven; en zullen de belanghebbenden bij die overgang van goed, tot £eene andere belastingen of schattingen gehouden zijn dan tot de zulken, welke wegens het regt van nalatenschap, van verkoop of van eenige andere eigendoms-o vergang geheven zullen worden