is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jat dezelve voortaan onbevoegd zullen zijn dergelijke regten en belastingen te vorderen of te heffen.

Art. d.

Bovenstaande overeenkomst is toepasselijk niet alleen op alle toekomstige gevallen, maar ook op alle welke thans nog aanbangig zijl'.

Aru 4»

Daar dezelve echter alleen het vermogen en deszelfs vrijen uitvoer betreft , blijven ook alle die wetten in de beide Landen in bare volle kracht, welke de persoonlijke verpligting tot den krijgsdienst aangaan , en wordt geene van beide Regeringen , welke deze verklaring doen, met betrekking tot de wetgeving, omtrent de verpligting tot den krijgsdienst, beperkt.

Art. 5.

Deze overeenkomst zal in dubbeld, gelijkluidend , afgegeven worden , en , na bekomene bekrachtiging ,

O ö 7,

in de beide Staten van volle kracht en waarde zijn. 's (iravenhage, den Februari i8)S.

B 3