is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

( * •) B E S L UI T vaa den 2osten Juli 1821, waarbij verllaard wordt dat de vaste verlofgangers der militie, gedurende hun verlof, niet onderworpen zijn. aan de judicature van den militairen re gier.

WIJ wILLE M, BIJ DF GRATTE Gons, KONING BEK NEDERLANDEN , PRINS VAN Ok.1 N Jfi-NASSAtX, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien het rapport tan Onzen Minister van Bïhnenlandsche Zaken, van den sgsten December 1817, M. 1181, n°. x , met betrekking tot de vraag , of een verlofganger der nationale militie, gedurende zijn verlof, aan de regtspraak van den militairen, dan wel van den burgerlijken regler, mogt worden geacht onderworpen te zijn ;

Den Raad van State gehoord (advies 3o Januari 1818, n°. 6);