is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezien de rapporten van Onzen Minister van Justitie, van den 2^en April i8i8, n . 24, en j September 18x0 , n°. 155 t

Gelet óp het rapport vau Onzen Staatsraad Piepers, van den 28sten Januari i3ig, K E;

Gelet op het rapport van Onzen CommissarisGeneraal van Oorlog, van den i4<l«» dezer , n°. 88 5

In aanmerking nemelide:

Dat volgens het C*'= hoofdstuk der grondwet, de militie , niet in dezelfde categorie met de vaste krijgsmagt of het krijgsvolk te lande wordt geplaatst.

<3°. Dat het crimineel militair wetboek, ofschoon anterieur aan de grondwet van dit Rijk, doch bij de voormalige Staten - Generaal der Vereenigde Nederlanden aangenomen, onder-het bestaan cener grondwet aan de tegenwoordige, wat de militie betreft, gelijkvormig, nergena de manschappen van de militie begrijpt onder het eigenlijk gezegd krijgsvolk te lande,

5°. Dat vermits, volgens de bepaling, voorkomende in artikel 173 der wet van den 8»t«aJaïiuari 1817 (staatsblad n°. x) s lioudeudc s