is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN, o".

Besluit, van den s^tert September /<??/, waarbij onder de kantoren , lan^s welke de uitvoer van Schors geschieden kan, ook het kantoor van Abcelcn begrepen wordt.

w ij wille M , bij de gratie GODS , KoNINS

der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau t Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de voordragt van Onzen Minister Van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten, van den 7den juni l8aij r0- 12g? betlv^ende het yer_

zoek van eenige grondeigenaars en landbouwers in de gemeenten Pope ringen en Abeelen, provincie tV est v laanderen ;

Gezien het rapport van Onzen Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, van den 19^0 dezer, n°, 680;