is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

ÏIET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

( * 2 2.) BESLUIT van 16 November 1821, houdende, dat de met Pruissen en met Frankrijk geslotene overeénlomsten, tot wederzijdsche uitlevering van deserteurs, in het staatsblad zullen worden geplaatst.

WIJ WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS , KONING der Nederlanden, Prins van Oran je-Nassau , Groot-Hertog van .Luxemburg, enz. , enz., enz.

Op het rapport Tan Onzen Minister van Buiten-' landsche Zaken, van den i5dcn dezer, n°. 374»

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen> dat de, op den lid™ juni 1g13) met z,jne Maje_ steit den Koning van Pruissen, en op den 2den October 1821 , met Zijne Aller Christelijkste Majesteit geslotene overeenkomsten, tot wederzijdsche uitlevering van deserteurs, in het staatsblad zullen worden geplaatst.

A