is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

11ET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN*

(N°. a5.) BESLUIT van den 2o'ten November

/ «Ss/, houdende waarschuwing aan de justitiële ambtenaren, ten aanzien der willekeurige afwijkingen in de berekening van de, aan hen, wettigJijh toegekende belooningen.

WIJ WILLEM, bij de gratie Gods , Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Zijnde ontvaar gewórden dat onderscheidene justitiële ambtenaren zich willekeurige afwijkingen veroorloven, in de berekening der honoraria, welke aan hun wettiglijk zijn toegekend, en willende aan die misbruiken en kwade praktijken paal en perk stellen;

Gezien het advies van Onzen Minister van Justitie, Van den i8den November 1821, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan alle justitiële ambtenaren bij deze te waarschuwen , om zich vau