is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Ned. wigtje), ook de cijfers diagen, uitdrukkende in decimale berekening , het respective getal wigtjes , als: 1000, 5oo, 200, 100, 5o, 20, 10, 5, 2eni.

Art. 3.

Bovendien zullen deze gewigten door de ijkers met twee afslagen van het door hen aangenomen teeken worden gemerkt, in plaats dat de gewigten, in alle andere handelingen in gebruik, met niet meer dan met één afslag van dit teeken zijn voorzien.

Art. 4.

De publieke instellingen en partikuliere personen, in liet hoofd dezer instructie vermeld, zullen, boven en behalve dat dezelve, naar gelang van hunne handelingen , van Nederlandsche ponden en derzelver meervouden behooren te zijn voorzien, zich levens , zonder onderscheid, de onderdeelen van het Nederlandsche pond tot het wigtje ingesloten, en voor zoo veel hunne handelingen liet vereischen, ook de bepaalde onderdeelen van het wigtje moeten aanschaffen, overeenkomstig het gde en 15^e artikel van Ons besluit van 8 Junij 1819 (staatsblad n9.

Art. 5.

De ijkers zullen alle jaren de bovengemelde gewigten visiteren, examineren en, des noodig, justeren cr ijken.

A 2