is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7°. Van den aosten Junij 1820, no. 54, waarbij wordt gearresteerd het reglement op het examen en de toelating der Israëlitische kerkelijke besnijders.

8°. Van den aistea Maart 1821, no. 16, waarbif de bovengemelde besluiten van den 2''ca Februari}' i8i4, n°. 4 , en van den 2;«tea Junij i8i4, n°. 84, worden toepasselijk gemaakt op alle godsdienstige gezindheden van het Rgk.

En zal ook deze resolutie in het staatsblad worden geinsereerd, en afschrift derzelve worden gezonden aan Onzen Staatsraad, Directeur-Generaal voor do Zaken der Hervormde Kerk, en aan den Raad van State, tot informatie. '

s Gravenhage, den 31 en December i8st.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.