is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluit van den 2osien Jimij 1820 , n». 54.

Wij VVI L L F ivr 7 •• j

tM' llJ de gratie Gods,

Koning der Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de voordragt van Onzen Staatsraad, Directeur-

Generaal V00r de Zaken der Hervormde Jken

van den fidea Mei 1820, n° ns* 1 , .. .

liet verzoek van de Hoofd ' *4a 9' lngevo,Se

1 t Aiooid-Commissie tot de zak™

tier Israëliteu Ons aantno/J^ J

Wkelrre b' T" " ^

meeimalen zijn veroorzaakt;

Gezien het rapport van Onzen'Minister van Bin nenlandsche Zaken en Watersfmf 1 1820, G. 657 n°. 1, B. zj **

Den Raad van State gehoord,

Hebben goedgevonden en verstaan T ,

' °P 0nzen Staatsraad, Directeur Gen 1 Voornoemd, om Ap v ' 11 ecteui" Generaal

' de n°0dlÊe ZOi'S te dragen, dat