is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. ,.) BESLUIT i>an deri2gste" Januarij 1822, houdende bepalingen omtrent de praLlizijns bij het Hoog Militair Geregtshof.

WIJ WILLEM, BIJ BE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE - NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.

Gezien art. 123 der provisionele instructie voor liet Hoog Militair Geregtshof;

Gelet op art. y5 der gemelde provisionele instructie ;

Gezien de rapporten van Onzen Minister van Justitie, van den 5dea Julij 1821, n°. 55, en van den 285len December daaraanvolgende , n°. ;

Den Raad van State gehoord (advijs van den 22«ten Januari) 1822, n°. 12),

Hebben besloten en besluiten :

Artikel. 1. Al die bij het Iloog Militair Geregtshof