is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. In liet toekomende zal geeneilei straf den burgerlijken dood ten gevolge hebben. Het genot Van al de burgerlijke regten kan alleen door den natuurlijken dood verloren gaan.

TWEEDE TITEL. *

Van Nederlanders en vreemdelingen.

Art. i. Wanneer de wet, naar aanleiding van art. 10 der algemeene bepalingen van dit wetboek eenige onderscheiding maakt tusschen Nederlanders en vreemdelingen, zullen de navolgende regels worden in acht genomen.

2. Nederlanders zijn;

i°. Allen , die binnen het Koningrijk of deszelfs koloniën zijn geboren uit ouders aldaar gevestigd.

2°. Kinderen buiten 'slands uit Nederlandsche ouders geboren.

5". Allen die binnen het Koningrijk zijn geboren, hoezeer uit ouders aldaar niet gevestigd, mits zij zelve hunne woonplaats aldaar vestigen.

4°. Kinderen buiten 'slands geboren uit vreemde ouders, welke binnen het Koningrijk of déSzelfs koloniën gevestigd, doch voor 'slands dienst afwézead of anderzins op reis zijn.

A 2