is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In ilat geval, zulleu al de tot die bepaalde Zaak betrekkelijke exploiten, dagvaardingen en vervolgingen tot bet eindvonnis ingesloten, plaats kunnen grijpen aan het gekozen domicilie en bij den regler van dat domicilie.

9. Het staat een iegelijk vrij het gekozen domicilie te veranderen, mits bet nieuw domicilie in dezelfde gemeente zij gelegen, en de verandering aan de andere partij zij beteekend.

De verandering van domicilie zal echter geene plaats kunnen hebben, indien bij een uitdrukkelijk beding een bepaald domicilie is gekozen.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen en autoriteiten , kollegien en ambtenaren , aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen honden.

Gegeven in 's Gravenliage den i4den Juni des jaars 1822, en van Onze regering het negende.

WILLEM.

Van wege den Koning, J, G. DE MEY VAN STBEEFKF.RK.