is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij i* behoorlijk gemagtigd, waaneer haar man gemeenschappelijk met haar in regten verschijnt.

9. De bewilliging van den man is niet noodig :

10. Wanneer de vrouw in eene lijfstraffelijke, correctionele of tot de policie behoorende zaak, in regten vervolgd wordt.

30. In eene regtsvordering tot echtscheiding, tot scheiding van tafel en bed, ot van goederen.

10. Wanneer de man weigert zijne vrouw te rnagtigen om eene zekere akte aanlegaan of om in regten te verschijnen, kan zij van de arrondissements-regtbank van hunne gemeene woonplaats verzoeken daartoe gemagtigd te worden.

ij. Eene vrouw met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van haren man, openbare koopvrouw zijnde, kan zich , zonder zijne bijzondere bewilliging, verbinden in en omtrent alles wat die koopmanschap betreft.

Wanneer zij met haren man in gemeenschap van goederen is getrouwd, is deze ook door die handelingen verbonden.

Zij wordt voor eene openbare koopyrouw gehouden , wanneer zij, afzonderlijk van haren man, koopmanschap drijft.