is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bewerkstelligen der ruiling iets mogt hebben bijgedragen.

5°. Een onroerend goed, door wederbelegging, naar aanleiding van art. 28, 29 en 5o van dezen titel verkregen.

5. Het aandeel in een onroerend goed, waarvan de man onverdeelde mede-eigenaar was , staande huwelijk verkregen zijnde, maakt geene aanwinst uit, behoudens dat aan de gemeenschap vergoed moet worden de som welke dezelve voor de verkrijging van dat aandeel heeft uitgeschoten.

Ingeval het onroerend goed, gedurende het huwelijk verkregen", aan de vrouw als onverdeelde mede-eigenaresse toebehoorde, heeft dezelve, wanneer de gemeenschap ontbonden wordt, de keuze, om, of het goed aan de gemeenschap over te laten, welke alsdau sehuldenaresse wordt van de vrouw voor het aandeel haar in den koopprijs toebehoorende , of wel om het onroerend goed terug te nemen, mits aan de gemeenschap vergoedende den prijs bij de verkrijging uitgeschoten.

De vrouw zal echter de keuze niet hebben, om het goed aan de gemeenschap over te laten, wanneer zij, daartoe door haren man gemagtigd, daarvan den aankoop gedaan heef:t

A 5