is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gebouwen gevonden worden , zal naar evenredigbeid van het getal haardsteden worden betaald:

Wanneer er slechts eene haardstede gevonden wordt veertig cents.

Wanneer er slechts twee zijn, voor ieder injf'en zeventig cents.

Wanneer er drie of meerder, tot en met het getal van twaalf zijn, voor ieder een gulden vijf en zeventig cents.

■20. Door haardsteden worden verstaan alle stookplaatsen of vuursteden geschikt om daarop of daarin vuur te stoken, en welke meer bijzonder bekend zijn onder de namen van haarden, nissen, kagchels; op welke wijze ook geplaatst, ovens, eesten, smidsen of hoedanig anders ook plaatsen welke geschikt zijn om daarin of daarop vuur te stoken, mogen genoemd worden , geene uitgezonderd.

Ovens , fornuizen en dergelijke stookplaatsen , welke in hetzelfde vertrek onder denzelfden schoorsteen van eene haardstede zijn geplaatst of gestookt worden, zullen niet als afzonderlijke haardsteden maar gezamenlijk als ééne haardstede worden beschouwd.

21. \ an de personele belasting op den d-ei'den groliJslag zijn vrijgesteld: