is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. Naaisters, schoonmaaksters en dergelijke lieden, mits niet meer dan doorgaande drie dagen in de week in het huis van denzelfden schatpÜgtigen werkende.

5°. Oppassers, mits op zich zelve wonende en meer dan één afzonderlijk wonende persooon of huisgezin bedienende.

6°. Huisbewaarders en huisbewaarsters, bij afwezendheid der bewoners het huis bewonende.

7°. Werkboden in fabrijken , trafijken, den handel , landbouw , bedrijven of neringen, hetzij dezelve iu— of uitwonen, mits dat zij bepaaldelijk en uilsluitend alleen daartoe worden gebruikt, en niet tevens verrigten dienstboden-werk of huisselijke diensten.

8°. Eindelijk alle ambachts-gezellen en daglooners , mits geen dienstboden-werk verrigtende, als daar zijn de knechts van timmerlieden, metselaars, schilders, verwers, smids, kleermakerg, schoenmakers, schippers, voerlieden en dergelijken.

5g. De belasting is verschuldigd door de per-