is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48. Zij welke Lij zien hebben Inwonen personen of huisgezinnen, zullen van deze inwoning bij de beschrijving kennis moeten geven aan de beambten die de beschrijving doen, op eene boete van tien guldens.

Over de verdere vrijstellingen.

4g. Behalve cU vrijstellingen in de voorgaande artikelen, overeenkomstig de Wet van den i2den Juli 1821 (staatsblad n°. 9) vermeld, zal in de gemeenten, waarvan oe bevolkiug m de zamenge— trokken huizen of de kom van iedere st^d , dorp of gehucht, tien duizend zielen te boven gaat, de vrijdom der personele belasting worden verleend , overeenkomstig de volgende bepalingen :

In de gemeenten van tien duizend tot vijf1 en twintig duizend inwoners.

Voor de gebruikers van woningen of gebouwen van twintig tot beneden de vijfentwintig guldens jaariijksche huurwaarde, het geheele bedrag der he-' lasting naar de tweede , derde en vierde grondslagen.

Voor de gebruikers van woningen of gebouwen van Vijfentwintig guldens tot beneden de dertig gul-