is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ccti vierde, doch mei minder dan de helft te Loven gaat, zal de schatpligtige moeien betalen:

a. Het gewone regt over dat gedeehe der hoogerc taxatie ;

b. Vier malen dezelfde som als boete , en

c. De kosten der taxatie.

Eindelijk wanneer bet bedrag der taxatie of herlaxatie de eigen opgave met de Welft of meerder te boven gaat, is de scbatpligtige gehouden te betalen :

a. Het gewone regt over dat gedeehe der boogere taxatie;

b. Acht malen dezelfde som als boete, en

c. De kosten der taxatie.

86. Wanneer men bij deze opneming en telling der

deuren cn vensters een getal bevindt hooger dan de

opgave door den schatpligtigen gedaan, en wel:

op eene opgave van beneden de drie deuren

en vensters, een deur of venster,hooger;

op eene opgave van drie deuren en vensters

lot beneden tien, twee deuren of vensters, hooger;