is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87. Wanneer men bij du opneming en telling der haardsteden een getal bevindt, hooger dan de opgave door de schatpligtigen gedaan, en dat deze bevinding op eene opgave van beneden de twaalf» een verschil van twee bedraagt, zal de schatpligtige moeten betalen:

a. Het gewone regt voor de haardsteden, welke blaren zijne opgave zijn.

b. Eene geLjke som als boete.

c. De kosten der telling.

Bijaldien het verschil drie haardsteden beloopt» zal de schatpligtige betalen:

a. Het gewone regt voor deze meer dan zijne opgave bevonden haardsteden.

h. Viermalen dezelfde som als boete.

c. De kosten der telling. ,

Voor zoo ver het verschil grooter is dan van drie haardsteden , zal de schatpligtige betalen :

' a. Het gewone regt voor deze haardsteden.