is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het bedrag van den accijns.

Art. 1. De accijns op den buitenlandschen wijt* zal bedragen (per vat) (hectoliter) Tan den buitenlandschen wijn negen guldens , van den binnenlandschen wijn eene gulden veertig cents, meerdere of mindere boeveelheid naar evenredigheid.

BCITENl ANPSCITE WIJN.

Van de verschuldigheid van den accijns.

2. De accijns van den büitenlandschen wijn zaï Verschuldigd zijn dadelijk bij den invoer van buiten 's lands.

! ' r ' ?

3. Onverminderd de bepalingen bij de algemëene wet op den ophef der acc^nsen vastgesteld f omtrent het opnemen van de hoeveelheid en soort van den van builen 's lands ingevoerden wijn ,• zal bij het inkomen vam allen wijn op de moer, welke onder dadelijke betaling van den accijns of onder genot van doorloopend crediet wordt ingeslagen, vóór den inslag , de hoeveelheid moer door de ambtenaren met de meeste naauwkeurigheid kunnen worden opgenomen; behoudens het regt van den belanghebbenden, die zich met deze opneming mogt bezwaard achten,

l ■