is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liljetten aangewezene ambtenaren kur.nen worden opgenomen ; behoudens de bevoegdheid tot wederopneming , op-gelijken voet als in art. 5 dezer wet is vermeld.

Uitslag of inslag, zonder in achtneming van de bovenstaande bepalingen, zal worden gestraft met de betaling van den tien dabbelden accijns en verbeurte van den wijn.

Bij den uitslag van wijn van de moer, op kwitantien van betaalde accijns, zal de verificatie geen plaats behoeven te hebben.

Aanzuivering der relening van cloórloopend crediet.

15- De aanzuivering der rekening van handelaars in Jiet groot of wijnkoopers , wegens den op doorloopend crediet ingeslagen wijn, zal kunnen plaats hebben:

a. Door uitslag of kwitantien van betaalden accijns.

h. Door aflevering op consent-biljetten aan eenen anderen handelaar in het groot of wijnkooper, aan wien doorloopend crediet wordt verleend, onder overschrijving van de hoeveelheid wijn.

C. Door overschrijvingen van wijn, op consent - biljetten aan zich zei ven, onder eenen andei'en ontvangst.