is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorloopend credict, zal niet mogen plaats Iit'bbcn iu eene mindere hoeveelheid ilnn:

a. Van den eenen handelaar in het groot aan den anderen, of van en aan zich zelve van het eene distrikt van ontvangst naar het andere, twaalf vaten gewone of zes vaten lijue wijn.

b. Van eenen wijnkooper aan eenen handelaar in het groot, twaalf vaten gewone, of zes vaten fijne wijn.

v. Van eenen handelaar in het groot aan eenen wijnkooper, zes vaten gewone, of drie vaten iijne wijn; en

cl. Van den eenen wijnkooper aan den anderen, of van en aan zich zelve van het eene distrikt van ontvangst naar het andere, twee vaten gewone , of vijftig kannen fijne wijn.

21. De handelaars in het groot, of wijnkoopers' aan wien doorloopend crediet is toegestaan , van elkander wijnen willende inslaan, met overschrijving van de hoeveelheid wijn, zullen aan den ontvanger, ter plaatse van den inslag, schriftelijk en onderteekend opgeven den naam en woonplaats van den afleveraar en de hoeveelheid en soort van wijnen.

B