is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aflevera^ worden uitgereikt, en op dit consent-biljet tevens door den ontvanger worden vermeld deu naam en de ligging van het pakhuis , kelder enz. , waarin de inslag moet geschieden.

Het voorschreven consent-biljet zal voorts, gedurende den dag 11a dien der afgifte door den afleveraar aan het kantoor moeten zijn terug gebragt, voorzien van eene verklaring van den ontbieder dat hij de hoeveelheid -wijn in zijn pakhuis , kelder enz., heeft ingeslagen, bij verzuim waarvan de accijns dadelijk van den afleveraar zal worden ingevorderd.

23. Behalve de overschrijving bij art. 15, litt. c en art. 20 bedoeld , zal aan de handelaars in het groot en wijnkoopers , worden toegestaan de verkeidering van wijnen van hun eene pakhuis , kelder of andere bergplaats , naar het andere , mits beide onder dezelfde ontvangst zijn gelegen en in geeue mindere hoeveelheden dan:

a. Voor den wijn op fust, één vat gewone of vijftig kannen fijne wijn.

b. Voor den wijn op flesschen . in evenredigheid van twee honderd en vijftig kannen.

Peze verkeldering zal echter niet mogen geschieden, dan voorzien van de noodige consent-biljetten.