is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de handelaars in liet groot, of wijnkoópcrs, tot het laten doen der peiling of visitatie , zal telkens gestraft worden met eene boete van drie honderd guldens.

28. De administratie heeft de bevoegdheid , om voor ieder pakhuis, zolder, kelder of andere bergplaats, eene afzonderlijke peilrol te houden.

Vin den opslag in publiek oj partikulier entrepot. ,

29. Ingeval de keuze van de genen , die van buiten 'slands wijnen inslaan, zich tot den opslag daarvan in entrepot mogt bepalen, zullen de bepalingen omtrent het stuk der entrepots , bij de algemeene wet op de accijnsen voorkomende, zoo wel als de voorzieningen deswege, hierna vastgesteld, worden in acht genomen.

ao. Geen wijn zal in het entrepot worden ingeslagen in eene hoeveelheid van minder dan twaalf vaten gewone, of zes vaten fijne wijnen, op fust, of op flesschen, wanneer de inslag door eenen handelaar in het groot wordt gedaan.

Alle andere inslag-van wijnen in entrepot, zal niet kunnen geschieden in eene mindere hoeveelheid dan van zes vaten gewone of drie vaten fijne wijn.

B 5