is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het collectief zegel zal in verband staan tot bet bedrag van den accijns , naar het volgende tarief: Wanneer de accijns bedraagt beneden tót en met de

5 o eents een zegel van ƒ oo.oöj

boven 5o cents tot en met ƒ 1.00 « <, « -oo.o5

« f 1.00 « « - i.5o « <c « -00.07!

« — i.5o« (( - 2.00 « « <r -00.10

« - 2.00 « « •» 5.00 « « « -00. i5

ft - 3.oo « « - 4.oo « « a -00.20

« - 4.oo« « - 6.00 « << « - 00. ®5'o

<1 - 6.00« « - 8.00 « « « -oo.4d

« - 8.00« <( - 11.00 « « « -00.55

ft - 11.00 « « - l4.00 « <( « -GÓ. 7O

« - i4.oo« « 17.00 'i « « -00.85

ft - 17.00 « « - 20.00 ft « ft 1.00

« - 20.00 « « - 25.00 « <( « - 1.25

« - 25.00« u - So.oo « « « - i.5o

« - 3o'.00« « - 4o.oo « « « - 2.00

« ■ t. 4o.oo« -« - 5o.oo « « « - a.5o

« -i 5o.oo« « - 6o.oo « « « - 5.oo

« - 60.00« - 80.00 « <t « - 4.oó

<» - 80.00«- « 100.00 « « « - 5.oo

« - 100.00« (1 - 120.00 « « « - 6.001

« - 120.00« <« - i4o.oo « <c « - 7.00

« -i4o.oo« « - 170.00 « « ft - 8.5o

«! -170.00« « - 200.00 « « « -10.00

« - 200.00« « - 250.00 « « « - 12.5O

« -25o.oo« « - Soo.oo « << « -15^00