is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet faveur van entrepot fictief, zal, tusschen den afstand van een uur van de grenzen, aan de landEijde > niet verleend worden, dan in besloten steden , iorten of in zoodanige gemeenten, waarvan de geaglomereerde bevolking twee duizend zielen of meer bedraagt, en voor zoo ver daar een kantoor van ontvangst voor den accijns gevestigd is; bet entrepot fictief zal ook meer binnenwaarts niet verleend worden , dan in die plaatsen, alwaar, zoo als boven is gezegd, een kantoor van ontvangst voor den accijns gevestigd is.

i4. Die gene welke van bet entrepot fictief wil gebruik maken, zal:

1°. Zicb als zoodanig moeten aangeven bij den ontvanger der accijnsen, in de gemeente, alwaar hij zijn entrepot wil vestigen.

2°. Aan den entreposcur aldaar opgave doen Van al die pakhuizen en panden' , welke hij voor zijn fictief entrepot wil gebruiken, en welke alle binnen den omtrek der plaats zullen moeten gelegen zijn.

o°. Ten genoege van den entreposeur voldoende borgtogt stellen wegens den accijns, welke hij voor de geëntreposeerde suiker zoude kunnen

A 5