is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16. De rekening van het entrepot fictief wordt -gecrediteerd:

Jfejt « 5;;- . i;.j ..=/ 5 , h ' »Uab

eu Door uitslag voor negotie naar buiten 'slands.

b. Door uitslag aan andere handelaren of raffinadeur, welke het entrepot fictief genieten.

c. Door uitslag aan partikulieren.

d. Door uitslag aan andere handelaren.

e. Door uitslag aan zich zeiven.

17. De uitslag voor negotie naar buiten 'slands geschiedt op dezelfde wijze als hiervoren art. 12 voor den uitslag uit publiek of partikulier entrepot, is bepaald.

18. De uitslag op een ander fictief entrepot kan met niet minder geschieden dan twee honderd ponden ; en de afschrijving heeft plaats op eene van de twee volgende wijzen:

a. Op het bewijs dat die gene aan wien dezelve geschiedt, voor de afteschrijven partij op zijne entrepot-rekening is gedebiteerd.

b. Op een consent-biljet, onder borgstelling dat de geen aan wien de suiker wordt afgeleverd , binnen een' bepaalden termijn voor dezelve

A 6