is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijel collectief zegel zal in verband slaan tot het bedrag van den accijns naai- het volgende tarief:

W anneer de accijns bedraagt tot en met de 5o cents, een zegel vam f 0>2i

f>o ven .,., 5o tot en met J x . oo een zegel van - o. o5

« J 1.00 t - ï.óo « « - o.7J

~ i.5o « « - 2,00 « « - o.io

« - 2.oo « « - 5.oo « « - o.i5

ft - O.OO ;< <( — 4.00 « « — o.20

" — 4.oo « « — 6.oo « - o.3o

<t — 6. oo « « — 8. oo « — o, 4o

« - 8.oo « « - 11.00 « « - o.55

^ ~~ ïi.oo « « — i4.o.o « a —0.70

« " i4.oo « « - 17.00 « « - o.85

« - 17.00 « « - 20.00 « « - 1.00

« 20.00 « « - 25.00 « « - 1.25

<c - 20.00 ft « - 5o.00 « « - i.5o

« - oo.oo « « - 4o.oo « « _ 2.00

« -1 4o.oo « « - 5o.oo « « - 2.5o

* — 5o.oo « <, — 60.00 « « — 5. oo

^ ~ 60.00 « « — 80.00 <( 4.oo

« - 80.00 « « - 100.00 « <1 - 5.oo

« - 100.00 « « - 120.00 « « - 6.00

« - 120.00 « « - i4o.oo et « - 7.00

« - i4o.oo « <1 - 170.00 « « - &.5o

« - 170.00 « « - 200.00 « « -10.oo-

ft - 200.00 « « — 250.00 ft <( -12.5o

« - 25o.oo ft « - 3oo.00 « « -i5.oo