is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goedvinden en verslaan bij deze, te arresteren deii navolgenden titel, welke zal uitmaken een gedeelte van het burgerlijk wetboek voor het Koningrijk der Nederlanden.

ZEVENDE TITEL.

Van de scheiding van goederen.

Al t. 1. Het regt om scheiding Van goederen te vra¬

gen , komt slechts toe aan de vrouw, welke daarvan alleen , staande huwelijk, kan gebruik maken»

2. Scheiding van goederen kan niet anders dan

in regten worden gevraagd, en alleen in de volgende gevallen:

i°. Wanneer het huwelijks - goed van de vrouw is in gevaar gebragt.

2°. Wanneer de wanorde der zaken van den man grond geeft om te vreezen dat zijne goederen niet toereikende zullen zijn om aan de vrouw te voldoen hetgeen haar naar regten toekomt, en door haar terug kan worden geëischt.

o°. Wanneer dc man door een kennelijk wangedrag de goederen der gemeenschap verspilt en de vrouw aan tenen zekeren val blootstelt.