is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. IX

van het burgerlijk wetboek.

STAATSBLAD

VAN

' ►

^ t < l 11 i> >'

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN»^

(N°. 28.) WET van den sd«n Augustus 1822^ inhoudende den tienden titel van hel burgerlijk wetboek.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-IIertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salul I doen te weten t

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat volgens artikel l63 Van de grondwet, « moet worden «, ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk <t regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van « de zamenslelling der regteilijke magt, en van de « manier van procederen ;

A